Billeder fra 2004

Stor Stormsvaledag på Vejers strand den 21/9-04 Per Bo Hansen og med ryggen til Rolf Cristensen
Stor Stormsvaledag på Vejers strand den 21/9-04 fra venstre Per Poulsen, Peter Nielsen og Rolf Cristensen.
Sabinebunkeren i Blåvand 14/9-04 fra venstre Ole Zoltan Göller, Rune Skjold Tjørnløv og Rune Sø Neergaard
Ved Gråsejler i Esbjerg 4/11-04. Fra venstre bag bilen Kurt Bredal Cristensen, Ole Amstrup, Tim Hesselballe Hansen, Rolf Cristensen med telefon, og Morten Bentzon Hansen.
Fra venstre Peder Bundgaard, Tim Hesselballe Hansen, Ole Gylling Jørgensen og Morten Bentzon Hansen. Blåvand ved Alpejernspurv 11/5-04